Nagbunyi Ang Lahat Nang Mapatay ang 'Sirenang' Ito Ngunit Agad SIlang Nagsisi Nang Ganito ang Sumunod na Nangyari!

Share:


Sa isang lalawigan sa bandang Timog ng Pilipinas, pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan ng isang pamayanan. Isa si Manong Marlon sa mga mangingisda sa lugar na iyon. Minsan, takot na takot itong umuwi sa kanila matapos pumalaot, dahil sa may nakita raw itong sirena! Hindi na nagulat ang mga matatanda doon sa kanilang lugar.

"Kaya hindi maganda ang ating mga huli nitong nakaraan, may pesteng sirena pala sa mga tubig natin! Marlon, kailangan mong mahuli ang sirena upang umalwan ang buhay nating lahat," sulsol ng isang matandang kapitbahay nila.

Kinagabihan, tahimik na naghihintay ang lahat habang mag-isang nagpapalangoy-langoy si Marlon, hinihintay na muling magpakita sa kanya ang sirena. Hindi tumagal ay may nakita na nga siyang kumikinang-kinang, malapit sa kwebang katabi lamang ng kanilang pampang. Takot man ay nilakasan ni Marlon ang kanyang loob, hanggang sa makalapit nang tuluyan sa sirena!


Nagulat siya nang makitang bata pa pala ito, nasa may walong taong gulang lamang! Naawa man ay nanaig ang kanyang galit sa pesteng ito, na nagpapahirap sa buhay nilang mga magsasaka! Kitang kita niya na mula paa hanggang sa mukha ay punong-puno ng kaliskis ang batang ito, kaya dali dali niyang hinuli at iniharap sa lahat ng tao sa kanilang pamayanan.

"Salot ka! Peste ka!" Iyan ang sabay-sabay na sigaw ng mga mangingisda at kanilang mga asawa nang makaharap ang "sirena." Akmang pupulot pa sana bato ang mga ito nang biglang tumakbo ang batang sirena papunta sa may kalsada! Dahil madilim na noon at napakaliit ng bata, nasagasaan ito at humandusay, wala nang buhay, sa semento. Hiyawan ang mga tao dahil sa wakas ay wala na ang peste sa kanilang pangingisda.Ngunit ang kanilang pagsasaya ay naputol nang biglang may sumigaw na matandang babae!

"Carmina, apo ko!" sigaw nito, habang dahan-dahang naglalakad papunta sa bangkay ng batang babae.

"Apo niyo iyang sirena?" Magkahalong galit at pagtataka ang nasa boses ni Marlon.

"Anong sirena? Apo ko ito, may sakit lang siya sa balat kaya ganyan. Dinala dito ng ina niya kahapon para magpagaling dahil mas mabuti daw ang hangin ng probinsya. Anong ginawa ninyo??  Ha??"


Ngunit walang nakasagot ni isa sa kanila.

No comments